BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ Dragon
1 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S39 Đôi 270,000 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S39
2 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S41 Đôi 270,000 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S41
3 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S43 Đôi 270,000 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S43
4 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S40 Đôi 270,000 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S40
5 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S42 Đôi 270,000 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S42
6 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S44 Đôi 260,000 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S44
7 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S45 Đôi 270,000 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S45
8 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S39 Đôi 235,000 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S39
9 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S40 Đôi 235,000 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S40
10 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S41 Đôi 235,000 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S41
11 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S42 Đôi 235,000 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S42
12 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S43 Đôi 235,000 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S43
13 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S44 Đôi 235,000 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S44