BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ Dragon
1 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S39 Đôi 270,000 [27299] Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S39
2 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S41 Đôi 270,000 [27301] Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S41
3 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S43 Đôi 270,000 [27303] Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S43
4 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S40 Đôi 270,000 [28300] Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S40
5 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S42 Đôi 270,000 [28302] Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S42
6 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S44 Đôi 260,000 [28304] Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S44
7 Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S45 Đôi 270,000 [28305] Giày Bảo Hộ Dragon 1Nr S45
8 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S39 Đôi 235,000 [56693] Giày DRAGON Thấp cổ 2B S39
9 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S40 Đôi 235,000 [56694] Giày DRAGON Thấp cổ 2B S40
10 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S41 Đôi 235,000 [56695] Giày DRAGON Thấp cổ 2B S41
11 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S42 Đôi 235,000 [56696] Giày DRAGON Thấp cổ 2B S42
12 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S43 Đôi 235,000 [56697] Giày DRAGON Thấp cổ 2B S43
13 Giày DRAGON Thấp cổ 2B S44 Đôi 235,000 [56698] Giày DRAGON Thấp cổ 2B S44