BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ ASIA
1 Giày Bata Vải Asia Đế Cao M04 S40 Đôi 77,000 Giày Bata Vải Asia Đế Cao M04 S40
2 Giày Bata Vải Asia Đế Cao M04 S41 Đôi 77,000 Giày Bata Vải Asia Đế Cao M04 S41
3 Giày Bata Vải Asia Đế Cao M04 S42 Đôi 77,000 Giày Bata Vải Asia Đế Cao M04 S42
4 Giày Bata Vải Asia Nam Cột Dây Xanh S38 Đôi 65,000 Giày Bata Vải Asia Nam Cột Dây Xanh S38
5 Giày Bata Vải Asia Nam Cột Dây Xanh S39 Đôi 65,000 Giày Bata Vải Asia Nam Cột Dây Xanh S39
6 Giày Bata Vải Asia Nam Cột Dây Xanh S41 Đôi 65,000 Giày Bata Vải Asia Nam Cột Dây Xanh S41
7 Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây M006NQ S39 Đôi 65,000 Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây M006NQ S39
8 Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây M006NQ S41 Đôi 65,000 Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây M006NQ S41
9 Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây S40 Đôi 65,000 Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây S40
10 Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây S42 Đôi 65,000 Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây S42
11 Giày Bata Vải Asia Nữ Cột Dây S35 Đôi 62,000 Giày Bata Vải Asia Nữ Cột Dây S35
12 Giày Bata Vải Asia Nữ Cột Dây S37 Đôi 62,000 Giày Bata Vải Asia Nữ Cột Dây S37
13 Giày Bata Vải Asia Nữ Cột Dây S39 Đôi 62,000 Giày Bata Vải Asia Nữ Cột Dây S39