BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ ABC
1 Giày Bảo Hộ ABC 1 Chỉ Đen Loại Tốt Đôi 0 Giày Bảo Hộ ABC 1 Chỉ Đen Loại Tốt
2 Giày Bảo Hộ ABC 2 Chỉ Vàng Loại Tốt Đôi 0 Giày Bảo Hộ ABC 2 Chỉ Vàng Loại Tốt
3 Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S38 Đôi 0 Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S38
4 Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S40 Đôi 0 Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S40
5 Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S42 Đôi 0 Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S42
6 Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S44 Đôi 0 Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S44
7 Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S36 Đôi 140,000 Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S36
8 Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S38 Đôi 145,000 Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S38
9 Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S40 Đôi 160,000 Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S40
10 Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S41 Đôi 145,000 Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S41
11 Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S44 Đôi 145,000 Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S44
12 Giày Bảo Hộ ABC Kamaz S36 Đôi 95,000 Giày Bảo Hộ ABC Kamaz S36
13 Giày Bảo Hộ ABC Kamaz S38 Đôi 105,000 Giày Bảo Hộ ABC Kamaz S38