BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Bạc
1 Giấy Bạc Nướng Sakura Sk18 Cuộn 35,000 [26797] Giấy Bạc Nướng Sakura Sk18
2 Giấy Bạc Nướng Thực Phẩm Osaka Sk12 30Cm X 7,6M Cuộn 0 [26798] Giấy Bạc Nướng Thực Phẩm Osaka Sk12 30Cm X 7,6M