BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấm
1 Giấm 1 LÍT (Chai) Chai 0 [26363] Giấm 1 LÍT (Chai)
2 Giấm Gạo 400Ml Chai 0 [26364] Giấm Gạo 400Ml