BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Ghim Giấy
1 Đinh Dù Nhựa (Bịch) Bịch 15,000 Đinh Dù Nhựa (Bịch)
2 Cây Ghim Giấy Cái 25,000 Cây Ghim Giấy
3 Cây Ghim Giấy 178 Cái 0 Cây Ghim Giấy 178
4 Cây Ghim Giấy Deli Cái 0 Cây Ghim Giấy Deli
5 Cây Ghim Giấy Deli 0241 Cái 25,000 Cây Ghim Giấy Deli 0241
6 Cây Ghim Giấy Inox Cái 15,000 Cây Ghim Giấy Inox
7 Cây Ghim Giấy Màu Bạc Cái 0 Cây Ghim Giấy Màu Bạc
8 Cây Ghim Giấy Màu Bạc Deli - E0020 Cái 0 Cây Ghim Giấy Màu Bạc Deli - E0020
9 Cây Ghim Giấy Màu Bạc Deli - E0022 Cái 0 Cây Ghim Giấy Màu Bạc Deli - E0022
10 Cây Ghim Giấy Màu Bạc Deli - Ez20613 Cái 0 Cây Ghim Giấy Màu Bạc Deli - Ez20613
11 Ghim Giấy Sắt Sq-9525 Cái 0 Ghim Giấy Sắt Sq-9525
12 Đinh Dù Nhựa (Hộp) Hộp 12,000 Đinh Dù Nhựa (Hộp)
13 Đinh Dù Sắt Hộp 0 Đinh Dù Sắt