BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Ghim Giấy
1 Đinh Dù Nhựa (Bịch) Bịch 15,000 [4596] Đinh Dù Nhựa (Bịch)
2 Cây Ghim Giấy Cái 25,000 [8934578008781] Cây Ghim Giấy
3 Cây Ghim Giấy 178 Xukiva Cái 0 [23973] Cây Ghim Giấy 178 Xukiva
4 Cây Ghim Giấy Deli Cái 0 [23974] Cây Ghim Giấy Deli
5 Cây Ghim Giấy Deli 0241 Cái 25,000 [23975] Cây Ghim Giấy Deli 0241
6 Cây Ghim Giấy Inox Cái 18,000 [8934578039347] Cây Ghim Giấy Inox product.origin(6,)
7 Cây Ghim Giấy Màu Bạc Cái 0 [23978] Cây Ghim Giấy Màu Bạc
8 Cây Ghim Giấy Màu Bạc Deli - E0020 Cái 0 [23979] Cây Ghim Giấy Màu Bạc Deli - E0020
9 Cây Ghim Giấy Màu Bạc Deli - E0022 Cái 12,000 [6921734900227] Cây Ghim Giấy Màu Bạc Deli - E0022 product.origin(6,)
10 Cây Ghim Giấy Màu Bạc Deli - Ez20613 Cái 0 [23981] Cây Ghim Giấy Màu Bạc Deli - Ez20613
11 Ghim Giấy Sắt Sq-9525 Cái 0 [24010] Ghim Giấy Sắt Sq-9525
12 Đinh Dù Nhựa (Hộp) Hộp 12,000 [29260] Đinh Dù Nhựa (Hộp)
13 Đinh Dù Sắt Hộp 0 [29261] Đinh Dù Sắt