BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Gáy Lò Xo
1 Gáy Lò Xo Nhựa Số 06 C Cây 1,500 Gáy Lò Xo Nhựa Số 06 C
2 Gáy Lò Xo Nhựa Số 08 C Cây 1,200 Gáy Lò Xo Nhựa Số 08 C
3 Gáy Lò Xo Nhựa Số 10 C Cây 1,500 Gáy Lò Xo Nhựa Số 10 C
4 Gáy Lò Xo Nhựa Số 12 C Cây 1,400 Gáy Lò Xo Nhựa Số 12 C
5 Gáy Lò Xo Nhựa Số 14 C Cây 2,000 Gáy Lò Xo Nhựa Số 14 C
6 Gáy Lò Xo Nhựa Số 16 C Cây 2,200 Gáy Lò Xo Nhựa Số 16 C
7 Gáy Lò Xo Nhựa Số 18 C Cây 15,000 Gáy Lò Xo Nhựa Số 18 C
8 Gáy Lò Xo Nhựa Số 20 C Cây 3,300 Gáy Lò Xo Nhựa Số 20 C
9 Gáy Lò Xo Nhựa Số 22 C Cây 20,000 Gáy Lò Xo Nhựa Số 22 C
10 Gáy Lò Xo Nhựa Số 24 C Cây 5,500 Gáy Lò Xo Nhựa Số 24 C
11 Gáy Lò Xo Nhựa Số 25 C Cây 4,000 Gáy Lò Xo Nhựa Số 25 C
12 Gáy Lò Xo Nhựa Số 28 C Cây 5,000 Gáy Lò Xo Nhựa Số 28 C
13 Gáy Lò Xo Nhựa Số 32 C Cây 7,000 Gáy Lò Xo Nhựa Số 32 C