BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Gáo Nhựa
1 Gáo 872 Cái 0 Gáo 872
2 Gáo 873 Cái 0 Gáo 873
3 Gáo Cán Tròn Trung Cái 15,000 Gáo Cán Tròn Trung
4 Gáo Dâu Nhỏ Cái 0 Gáo Dâu Nhỏ
5 Gáo Nhật Lớn Cái 0 Gáo Nhật Lớn
6 Gáo Nhật Nhỏ Cái 0 Gáo Nhật Nhỏ
7 Gáo Nước Cán Cái 0 Gáo Nước Cán
8 Gáo Nước Mỏ Cái 0 Gáo Nước Mỏ
9 Gáo Nước Mỏ Đại Cái 0 Gáo Nước Mỏ Đại
10 Gáo Nước Tròn Cái 0 Gáo Nước Tròn
11 Gáo Thái Cái 0 Gáo Thái