BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Găng Tay
1 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam Bịch 100,000 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam
2 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam (Tốt) Bịch 85,000 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam (Tốt)
3 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Trắng (Chữ Màu Đen) Bịch 100,000 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Trắng (Chữ Màu Đen)
4 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Trắng (Chữ Màu Xanh) Bịch 120,000 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Trắng (Chữ Màu Xanh)
5 Găng Tay Cách Điện Hạ Áp – Vicadi Đôi 330,000 Găng Tay Cách Điện Hạ Áp – Vicadi
6 Găng Tay Cách Điện Vicadi 15Kv Đôi 470,000 Găng Tay Cách Điện Vicadi 15Kv
7 Găng Tay Cách Điện Vicadi 22Kv Đôi 650,000 Găng Tay Cách Điện Vicadi 22Kv
8 Găng Tay Cách Điện Vicadi 24Kv Đôi 695,000 Găng Tay Cách Điện Vicadi 24Kv
9 Găng Tay Ansell 37 - 175 Số 8 Đôi 28,000 Găng Tay Ansell 37 - 175 Số 8
10 Găng Tay Ansell 37 - 175 Số 9 Đôi 48,000 Găng Tay Ansell 37 - 175 Số 9
11 Găng Tay Ansell 37 - 176 Số 8 Đôi 40,000 Găng Tay Ansell 37 - 176 Số 8
12 Găng Tay Ansell 37 - 176 Số 9 Đôi 40,000 Găng Tay Ansell 37 - 176 Số 9
13 Găng Tay Ansell 37 - 185 Số 8 Đôi 0 Găng Tay Ansell 37 - 185 Số 8