BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Găng Tay Vải
1 Găng Tay T8 Bo Thun Cổ Tay Đôi 6,000 [27149] Găng Tay T8 Bo Thun Cổ Tay
2 Găng Tay Thun L+4 Đôi 0 [27150] Găng Tay Thun L+4
3 Găng Tay Vải Cotton Đôi 15,000 [27152] Găng Tay Vải Cotton
4 Găng Tay Vải Jean Đôi 10,000 [27153] Găng Tay Vải Jean
5 Găng Tay Vải Kaki Đôi 0 [27154] Găng Tay Vải Kaki
6 Găng Tay Vải PC Đôi 0 [27156] Găng Tay Vải PC
7 Găng Tay Vải PE Đôi 3,600 [27157] Găng Tay Vải PE
8 Găng Tay Vải Thun T5 Đôi 2,700 [27159] Găng Tay Vải Thun T5
9 Găng Tay Vải Thun (Dài, Găng Tay Đi Nắng) Đôi 15,000 [abc123] Găng Tay Vải Thun (Dài, Găng Tay Đi Nắng)
10 Găng Tay Vải Thun Bó Cổ Tay Đôi 12,000 [27164] Găng Tay Vải Thun Bó Cổ Tay
11 Găng Tay Vải Thun Hàn Quốc Đôi 6,000 [27165] Găng Tay Vải Thun Hàn Quốc
12 Găng Tay Vải Thun Lạnh Ngắn Ngón Đôi 11,000 [27172] Găng Tay Vải Thun Lạnh Ngắn Ngón
13 Găng Tay Vải Thun PE+3 Đôi 3,800 [27173] Găng Tay Vải Thun PE+3