BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Găng Tay Vải
1 Găng Tay T8 Bo Thun Cổ Tay Đôi 6,000 Găng Tay T8 Bo Thun Cổ Tay
2 Găng Tay Thun L+4 Đôi 0 Găng Tay Thun L+4
3 Găng Tay Vải Cotton Đôi 15,000 Găng Tay Vải Cotton
4 Găng Tay Vải Jean Đôi 10,000 Găng Tay Vải Jean
5 Găng Tay Vải Kaki Đôi 0 Găng Tay Vải Kaki
6 Găng Tay Vải PC Đôi 0 Găng Tay Vải PC
7 Găng Tay Vải PE Đôi 3,600 Găng Tay Vải PE
8 Găng Tay Vải Thun T5 Đôi 2,700 Găng Tay Vải Thun T5
9 Găng Tay Vải Thun (Dài, Găng Tay Đi Nắng) Đôi 8,000 Găng Tay Vải Thun (Dài, Găng Tay Đi Nắng)
10 Găng Tay Vải Thun Bó Cổ Tay Đôi 12,000 Găng Tay Vải Thun Bó Cổ Tay
11 Găng Tay Vải Thun Hàn Quốc Đôi 6,000 Găng Tay Vải Thun Hàn Quốc
12 Găng Tay Vải Thun Lạnh Ngắn Ngón Đôi 11,000 Găng Tay Vải Thun Lạnh Ngắn Ngón
13 Găng Tay Vải Thun PE+3 Đôi 3,800 Găng Tay Vải Thun PE+3