BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Găng Tay Len
1 Găng Tay Len Đen 40G Đôi 3,000 Găng Tay Len Đen 40G
2 Găng Tay Len Đen 60G Đôi 5,000 Găng Tay Len Đen 60G
3 Găng Tay Len Muối Tiêu 40G Đôi 5,000 Găng Tay Len Muối Tiêu 40G
4 Găng Tay Len Muối Tiêu 60G Đôi 4,500 Găng Tay Len Muối Tiêu 60G
5 Găng Tay Len Muối Tiêu 80G Đôi 4,000 Găng Tay Len Muối Tiêu 80G
6 Găng Tay Len Phủ Cao Su 1 Mặt 40G Đôi 6,000 Găng Tay Len Phủ Cao Su 1 Mặt 40G
7 Găng Tay Len Phủ Cao Su 1 Mặt 70G Đôi 7,000 Găng Tay Len Phủ Cao Su 1 Mặt 70G
8 Găng Tay Len Phủ Hạt Nhựa 60G Đôi 7,000 Găng Tay Len Phủ Hạt Nhựa 60G
9 Găng Tay Len Phủ Hạt Nhựa 80G Đôi 7,000 Găng Tay Len Phủ Hạt Nhựa 80G
10 Găng Tay Len Poly 40G Đôi 3,000 Găng Tay Len Poly 40G
11 Găng Tay Len Poly 60G Đôi 6,000 Găng Tay Len Poly 60G
12 Găng Tay Len Poly 80G Đôi 0 Găng Tay Len Poly 80G
13 Găng Tay Len Trắng Ngà 40G (Kem) Đôi 4,000 Găng Tay Len Trắng Ngà 40G (Kem)