BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Găng Tay Da Hàn
1 Găng Tay Da Hàn – Mềm Dài Đôi 50,000 Găng Tay Da Hàn – Mềm Dài
2 Găng Tay Da Hàn Ansell 43216 Đôi 0 Găng Tay Da Hàn Ansell 43216
3 Găng Tay Da Hàn Dài 1 Màu Mềm Đôi 32,000 Găng Tay Da Hàn Dài 1 Màu Mềm
4 Găng Tay Da Hàn Gb Đôi 0 Găng Tay Da Hàn Gb
5 Găng Tay Da Hàn Kết Hợp Vải Bạt Đôi 0 Găng Tay Da Hàn Kết Hợp Vải Bạt
6 Găng Tay Da Hàn Ngắm Cừu Nhiều Màu Đôi 0 Găng Tay Da Hàn Ngắm Cừu Nhiều Màu
7 Găng Tay Da Hàn Ngắn Nhiều Màu Đôi 28,000 Găng Tay Da Hàn Ngắn Nhiều Màu
8 Găng Tay Da Hàn Ngắn Viền Đen Đôi 0 Găng Tay Da Hàn Ngắn Viền Đen
9 Găng Tay Da Hàn Phối Vải Jean Đôi 0 Găng Tay Da Hàn Phối Vải Jean
10 Găng Tay Da Hàn Work Welding Ww014 Đôi 95,000 Găng Tay Da Hàn Work Welding Ww014
11 Găng Tay Da Ww016 Đôi 0 Găng Tay Da Ww016
12 Găng Tay Hàn Da Bò, Da Hàn Nhiều Màu Viền Đen Đôi 0 Găng Tay Hàn Da Bò, Da Hàn Nhiều Màu Viền Đen
13 Găng Tay Da Hàn – Mềm Ngắn Đôi 0 Găng Tay Da Hàn – Mềm Ngắn