BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Găng Tay Chống Tĩnh Điện
1 Găng Tay Vải Chống Tĩnh Điện Kẻ Sọc Size XL Đôi 5,000 Găng Tay Vải Chống Tĩnh Điện Kẻ Sọc Size XL
2 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Lòng L Đôi 0 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Lòng L
3 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Lòng S Đôi 6,000 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Lòng S
4 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón L Đôi 7,500 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón L
5 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón S Đôi 7,500 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón S
6 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón U2 L Đôi 0 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón U2 L
7 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón U2 S Đôi 0 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón U2 S
8 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Pu Lòng Bàn Đôi 7,200 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Pu Lòng Bàn
9 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Thun Trắng Đôi 0 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Thun Trắng
10 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Thun Xám Đôi 0 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Thun Xám
11 Găng Tay Vải Chống Tĩnh Điện Kẻ Sọc Size M Đôi 6,000 Găng Tay Vải Chống Tĩnh Điện Kẻ Sọc Size M
12 Găng Tay Không Phủ Trắng L Đôi 5,500 Găng Tay Không Phủ Trắng L
13 Găng Tay Không Phủ Trắng M Đôi 3,800 Găng Tay Không Phủ Trắng M