BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Găng Tay Chống Hóa Chất
1 Găng Tay Ansell Chống Axit G17K Đôi 45,000 [27017] Găng Tay Ansell Chống Axit G17K
2 Găng Tay Chịu Axit Alphatec 87-118 Đôi 55,000 [8934578031558] Găng Tay Chịu Axit Alphatec 87-118
3 Găng Tay Chống Axit G17K Đôi 45,000 [27019] Găng Tay Chống Axit G17K
4 Găng Tay Chống Dầu Ansell 37-175 Đôi 0 [27020] Găng Tay Chống Dầu Ansell 37-175
5 Găng Tay Chống Dầu Nastah Nf1513 Đôi 27,500 [27021] Găng Tay Chống Dầu Nastah Nf1513
6 Găng Tay Chống Dầu Nf1513 Size Số 7 Đôi 0 [27022] Găng Tay Chống Dầu Nf1513 Size Số 7
7 Găng Tay Chống Dầu Nf1513 Size Số 8 Đôi 40,000 [8934578035457] Găng Tay Chống Dầu Nf1513 Size Số 8
8 Găng Tay Chống Hóa Chất Ansell 37-176 Đôi 35,000 [076490447823] Găng Tay Chống Hóa Chất Ansell 37-176
9 Găng Tay Chống Hóa Chất Honeywell La132G Đôi 0 [27025] Găng Tay Chống Hóa Chất Honeywell La132G
10 Găng Tay Chống Hóa Chất Model Ve766 Đôi 260,000 [27026] Găng Tay Chống Hóa Chất Model Ve766
11 Găng Tay Chống Hóa Model Basf Pvcc400 Đôi 120,000 [27027] Găng Tay Chống Hóa Model Basf Pvcc400