BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Găng Tay Chống Hóa Chất
1 Găng Tay Ansell Chống Axit G17K Đôi 45,000 Găng Tay Ansell Chống Axit G17K
2 Găng Tay Chịu Axit Alphatec 87-118 Đôi 55,000 Găng Tay Chịu Axit Alphatec 87-118
3 Găng Tay Chống Axit G17K Đôi 45,000 Găng Tay Chống Axit G17K
4 Găng Tay Chống Dầu Ansell 37-175 Đôi 0 Găng Tay Chống Dầu Ansell 37-175
5 Găng Tay Chống Dầu Nastah Nf1513 Đôi 27,500 Găng Tay Chống Dầu Nastah Nf1513
6 Găng Tay Chống Dầu Nf1513 Size Số 7 Đôi 0 Găng Tay Chống Dầu Nf1513 Size Số 7
7 Găng Tay Chống Dầu Nf1513 Size Số 8 Đôi 35,000 Găng Tay Chống Dầu Nf1513 Size Số 8
8 Găng Tay Chống Hóa Chất Ansell 37-176 Đôi 35,000 Găng Tay Chống Hóa Chất Ansell 37-176
9 Găng Tay Chống Hóa Chất Honeywell La132G Đôi 0 Găng Tay Chống Hóa Chất Honeywell La132G
10 Găng Tay Chống Hóa Chất Model Ve766 Đôi 260,000 Găng Tay Chống Hóa Chất Model Ve766
11 Găng Tay Chống Hóa Model Basf Pvcc400 Đôi 120,000 Găng Tay Chống Hóa Model Basf Pvcc400