BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Găng Tay Cao Su
1 Găng Tay Ansell 37 - 175 Số 8 Đôi 28,000 [26967] Găng Tay Ansell 37 - 175 Số 8
2 Găng Tay Ansell 37 - 175 Số 9 Đôi 48,000 [26968] Găng Tay Ansell 37 - 175 Số 9
3 Găng Tay Ansell 37 - 176 Số 8 Đôi 40,000 [26970] Găng Tay Ansell 37 - 176 Số 8
4 Găng Tay Ansell 37 - 176 Số 9 Đôi 40,000 [26971] Găng Tay Ansell 37 - 176 Số 9
5 Găng Tay Ansell 37 - 185 Số 8 Đôi 0 [26972] Găng Tay Ansell 37 - 185 Số 8
6 Găng Tay Ansell 37 - 185 Số 9 Đôi 0 [26973] Găng Tay Ansell 37 - 185 Số 9
7 Găng Tay Cao Su Hướng Dương 39Cm Size L Đôi 20,000 [26979] Găng Tay Cao Su Hướng Dương 39Cm Size L
8 Găng Tay Cao Su Hướng Dương Ngắn 25Cm Size M SỐ 6 Đôi 17,000 [26980] Găng Tay Cao Su Hướng Dương Ngắn 25Cm Size M SỐ 6
9 Găng Tay Cao Su Hướng Dương Lỡ Size 9 Đôi 9,500 [26981] Găng Tay Cao Su Hướng Dương Lỡ Size 9
10 Găng Tay Cao Su Nam Long Mini Size 6 Đôi 0 [26982] Găng Tay Cao Su Nam Long Mini Size 6
11 Găng Tay Cao Su Nam Long Mini Size 7 Đôi 9,000 [26983] Găng Tay Cao Su Nam Long Mini Size 7
12 Găng Tay Cao Su Nam Long Size 7 Đôi 10,500 [26984] Găng Tay Cao Su Nam Long Size 7
13 Găng Tay Cao Su Nam Long Size 8 Đôi 12,000 [26985] Găng Tay Cao Su Nam Long Size 8