BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Găng Tay Cách Điện
1 Găng Tay Cách Điện Hạ Áp – Vicadi Đôi 330,000 Găng Tay Cách Điện Hạ Áp – Vicadi
2 Găng Tay Cách Điện Vicadi 15Kv Đôi 470,000 Găng Tay Cách Điện Vicadi 15Kv
3 Găng Tay Cách Điện Vicadi 22Kv Đôi 650,000 Găng Tay Cách Điện Vicadi 22Kv
4 Găng Tay Cách Điện Vicadi 24Kv Đôi 695,000 Găng Tay Cách Điện Vicadi 24Kv
5 Găng Tay Cách Điện Vicadi 10Kv Đôi 407,000 Găng Tay Cách Điện Vicadi 10Kv