BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Dụng Cụ Y Tế
1 Băng Cuộn Y Tế Bịch 0 Băng Cuộn Y Tế
2 Băng Cuộn Y Tế Kt 10*200Cm Bịch 0 Băng Cuộn Y Tế Kt 10*200Cm
3 Băng Cuộn Y Tế Kt 15*200Cm Bịch 0 Băng Cuộn Y Tế Kt 15*200Cm
4 Băng Cuộn Y Tế Kt 5*200Cm Bịch 0 Băng Cuộn Y Tế Kt 5*200Cm
5 Băng Dán Cuộn Vải Y Tế (1.25Cm X 5M) Bịch 0 Băng Dán Cuộn Vải Y Tế (1.25Cm X 5M)
6 Băng Gạc (1 Bịch = 10 Miếng) Bịch 30,000 Băng Gạc (1 Bịch = 10 Miếng)
7 Băng Gạc (1 Bịch = 5 Cuộn) Bịch 0 Băng Gạc (1 Bịch = 5 Cuộn)
8 Băng Gạc (Bịch Nhỏ) Bịch 0 Băng Gạc (Bịch Nhỏ)
9 Máy Đo Thân Nhiệt AEON A201 Cái 1,450,000 Máy Đo Thân Nhiệt AEON A201
10 Băng Ca Xếp Cứu Thương Cái 1,100,000 Băng Ca Xếp Cứu Thương
11 Bó Chân Cái 18,000 Bó Chân
12 Drap Trải Giường Bệnh Cái 0 Drap Trải Giường Bệnh
13 Drum Hanp 1005 Cái 0 Drum Hanp 1005