BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Dụng Cụ Học Sinh
1 Bộ Dụng Cụ Học Sinh 8 Món Deli G30001 Bộ 35,000 Bộ Dụng Cụ Học Sinh 8 Món Deli G30001
2 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9597 Bộ 9,940 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9597
3 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9609 Bộ 35,000 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9609
4 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9619 Bộ 0 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9619
5 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9810 Bộ 0 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9810
6 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG00402 Bộ 0 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG00402
7 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG00602 Bộ 0 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG00602
8 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG00803 Bộ 10,800 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG00803
9 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG30204 Bộ 40,000 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG30204
10 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG30304 Bộ 40,830 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG30304
11 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG30505 Bộ 30,450 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG30505
12 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Vỉ Giấy Deli 9614 Bộ 32,000 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Vỉ Giấy Deli 9614
13 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9598 Bộ 31,500 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9598