BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Đồng Hồ Các Loại
1 Đồng Hồ Báo Thức Kiểu Cái 0 Đồng Hồ Báo Thức Kiểu
2 Đồng Hồ Báo Thức Sắt Run Cái 0 Đồng Hồ Báo Thức Sắt Run
3 Đồng Hồ Gi18 Den 2 Cái 0 Đồng Hồ Gi18 Den 2
4 Đồng Hồ Nhiệt Kế Cái 0 Đồng Hồ Nhiệt Kế
5 Đồng Hồ Suremark Sq-3348 Cái 0 Đồng Hồ Suremark Sq-3348
6 Đồng Hồ Treo Tường Cái 325,000 Đồng Hồ Treo Tường
7 Đồng Hồ Treo Tường Abiding A3953 Cái 0 Đồng Hồ Treo Tường Abiding A3953
8 Đồng Hồ Vạn Năng Kyoritsu 1021 Cái 0 Đồng Hồ Vạn Năng Kyoritsu 1021