BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Đồ Dùng Học Sinh
1 Bộ Dụng Cụ 8 Món DELI EG30001 Bộ 35,000 [6921734969217] Bộ Dụng Cụ 8 Món DELI EG30001 product.origin(6,)
2 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9597 Bộ 9,940 [4978] Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9597
3 Bộ Dụng Cụ DELI E9609 Bộ 44,000 [6921734996091] Bộ Dụng Cụ DELI E9609 product.origin(6,)
4 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9619 Bộ 19,000 [4981] Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9619
5 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9810 Bộ 0 [4982] Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli 9810
6 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG00402 Bộ 0 [4986] Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG00402
7 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG00602 Bộ 0 [4987] Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG00602
8 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG00803 Bộ 10,800 [4988] Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG00803
9 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG30204 Bộ 58,000 [6935205317780] Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG30204
10 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG30304 Bộ 57,000 [6935205317797] Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG30304
11 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG30505 Bộ 30,450 [4992] Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli EG30505
12 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Vỉ Giấy Deli 9614 Bộ 37,000 [6921734996145] Bộ Dụng Cụ Học Sinh Vỉ Giấy Deli 9614 product.origin(6,)
13 Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli E9598 Bộ 31,500 [4994] Bộ Dụng Cụ Học Sinh Deli E9598