BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Diệt Côn Trùng
1 Keo Dính Chuột Cái 15,000 Keo Dính Chuột
2 Xịt Côn Trùng Jumbo Hương Chanh 600Ml Chai 60,000 Xịt Côn Trùng Jumbo Hương Chanh 600Ml
3 Xịt Muỗi Jumbo Hương Cam Chanh (Xịt 1 Lần) 10Ml Chai 55,000 Xịt Muỗi Jumbo Hương Cam Chanh (Xịt 1 Lần) 10Ml
4 Xịt Muỗi Mosfly Hương Chanh 600Ml Chai 55,000 Xịt Muỗi Mosfly Hương Chanh 600Ml
5 Xịt Muỗi Raid Hương Lavender 600Ml Chai 57,800 Xịt Muỗi Raid Hương Lavender 600Ml
6 Xịt Muỗi Raid Hương Không Mùi 600Ml Chai 60,000 Xịt Muỗi Raid Hương Không Mùi 600Ml
7 Xịt Muỗi Raid Hương Chanh 600Ml Chai 65,000 Xịt Muỗi Raid Hương Chanh 600Ml
8 Xịt Muỗi Red Foxx Power Hương Lavender 600ml Chai 0 Xịt Muỗi Red Foxx Power Hương Lavender 600ml
9 Chai Xịt Muỗi Số 9 (Trung Quốc) 600ml Chai 0 Chai Xịt Muỗi Số 9 (Trung Quốc) 600ml