BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Diệt Côn Trùng
1 Keo Dính Chuột cái 15,000 [22900] Keo Dính Chuột
2 Xịt Côn Trùng Jumbo Hương Chanh 600Ml Chai 60,000 [26211] Xịt Côn Trùng Jumbo Hương Chanh 600Ml
3 Xịt Muỗi Jumbo Hương Cam Chanh (Xịt 1 Lần) 10Ml Chai 50,000 [8934732202727] Xịt Muỗi Jumbo Hương Cam Chanh (Xịt 1 Lần) 10Ml
4 Xịt Muỗi Mosfly Hương Chanh 600Ml Chai 55,000 [26213] Xịt Muỗi Mosfly Hương Chanh 600Ml
5 Xịt Muỗi Raid Hương Lavender 600Ml Chai 0 [26214] Xịt Muỗi Raid Hương Lavender 600Ml
6 Xịt Muỗi Raid Hương Không Mùi 600Ml Chai 0 [26215] Xịt Muỗi Raid Hương Không Mùi 600Ml
7 Xịt Muỗi Raid Hương Chanh 600Ml Chai 0 [8934889240368] Xịt Muỗi Raid Hương Chanh 600Ml product.origin(6,)
8 Xịt Muỗi Red Foxx Power Hương Lavender 600ml Chai 0 [26217] Xịt Muỗi Red Foxx Power Hương Lavender 600ml
9 Chai Xịt Muỗi Số 9 (Trung Quốc) 600ml Chai 0 [26218] Chai Xịt Muỗi Số 9 (Trung Quốc) 600ml