BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Dĩa Sứ
1 Dĩa Hột Xoài Sứ Minh Long Cái 0 [6187] Dĩa Hột Xoài Sứ Minh Long
2 Đĩa Sứ Trắng Đk 20 Cm Cái 0 [6188] Đĩa Sứ Trắng Đk 20 Cm
3 Đĩa Sứ Trắng Minh Long Đk 23Cm Cái 0 [6189] Đĩa Sứ Trắng Minh Long Đk 23Cm
4 Dĩa Sứ Tròn Cái 0 [6190] Dĩa Sứ Tròn
5 Dĩa Sứ Vuông Cái 0 [6191] Dĩa Sứ Vuông
6 Đĩa Trung Quốc (Lốc 50 Cái) Cái 3,100 [55563] Đĩa Trung Quốc (Lốc 50 Cái)