BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Đĩa CD và DVD
1 Đĩa CD Kachi - L50 Cái 0 [19232] Đĩa CD Kachi - L50
2 Đĩa CD Kachi L10 Cái 0 [19233] Đĩa CD Kachi L10
3 Đĩa CD Maxell (1H = 1 Cái) Cái 0 [19234] Đĩa CD Maxell (1H = 1 Cái)
4 Đĩa CD Maxell L10 Cái 0 [19235] Đĩa CD Maxell L10
5 Đĩa CD Maxell L50 Cái 0 [8934578042970] Đĩa CD Maxell L50 product.origin(6,)
6 Đĩa CD-R 700 Mb (1 Hộp = 1 Cái) Cái 0 [19237] Đĩa CD-R 700 Mb (1 Hộp = 1 Cái)
7 Đĩa Diệt Virut Kaspersky Cái 0 [19238] Đĩa Diệt Virut Kaspersky
8 Đĩa DVD Kachi - L50 Cái 0 [19239] Đĩa DVD Kachi - L50
9 Đĩa DVD Kachi L10 Cái 0 [19240] Đĩa DVD Kachi L10
10 Đĩa DVD Maxcel Trắng (1H = 1 Cái) Cái 0 [19241] Đĩa DVD Maxcel Trắng (1H = 1 Cái)
11 Đĩa DVD Maxell L10 Cái 14,000 [19242] Đĩa DVD Maxell L10
12 Đĩa DVD Maxell L50 Cái 6,000 [19243] Đĩa DVD Maxell L50
13 Đĩa DVD-R Maxell (1H=1 Cái) Cái 14,000 [19244] Đĩa DVD-R Maxell (1H=1 Cái)