BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Đĩa CD và DVD
1 Đĩa CD Kachi - L50 Cái 4,000 Đĩa CD Kachi - L50
2 Đĩa CD Kachi L10 Cái 5,000 Đĩa CD Kachi L10
3 Đĩa CD Maxcel (1H = 1 Cái) Cái 0 Đĩa CD Maxcel (1H = 1 Cái)
4 Đĩa CD Maxell L10 Cái 12,000 Đĩa CD Maxell L10
5 Đĩa CD Maxell L50 Cái 5,000 Đĩa CD Maxell L50
6 Đĩa CD-R 700 Mb (1 Hộp = 1 Cái) Cái 0 Đĩa CD-R 700 Mb (1 Hộp = 1 Cái)
7 Đĩa Diệt Virut Kaspersky Cái 0 Đĩa Diệt Virut Kaspersky
8 Đĩa DVD Kachi - L50 Cái 0 Đĩa DVD Kachi - L50
9 Đĩa DVD Kachi L10 Cái 0 Đĩa DVD Kachi L10
10 Đĩa DVD Maxcel Trắng (1H = 1 Cái) Cái 0 Đĩa DVD Maxcel Trắng (1H = 1 Cái)
11 Đĩa DVD Maxell L10 Cái 14,000 Đĩa DVD Maxell L10
12 Đĩa DVD Maxell L50 Cái 6,000 Đĩa DVD Maxell L50
13 Đĩa DVD-R Maxell (1H=1 Cái) Cái 14,000 Đĩa DVD-R Maxell (1H=1 Cái)