BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Dây Cột
1 Nơ Gói Quà Bịch 0 [4597] Nơ Gói Quà
2 Nơ Rút Gói Quà 3cm Bịch 7,000 [4598] Nơ Rút Gói Quà 3cm
3 Nơ Rút Gói Quà 3Cm Dương Bịch 30,000 [4599] Nơ Rút Gói Quà 3Cm Dương
4 Nơ Rút Gói Quà 3Cm Hồng Bịch 7,000 [4600] Nơ Rút Gói Quà 3Cm Hồng
5 Nơ Rút Gói Quà 3Cm Vàng Bịch 7,000 [4601] Nơ Rút Gói Quà 3Cm Vàng
6 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Đỏ Bịch 2,500 [4602] Nơ Rút Gói Quà 5Cm Đỏ
7 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Dương Bịch 2,500 [4603] Nơ Rút Gói Quà 5Cm Dương
8 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Hồng Bịch 15,000 [4604] Nơ Rút Gói Quà 5Cm Hồng
9 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Lá Bịch 0 [4605] Nơ Rút Gói Quà 5Cm Lá
10 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Vàng Bịch 2,500 [4606] Nơ Rút Gói Quà 5Cm Vàng
11 Dây Thun Hiệp Thành Xanh Lá Lớn Bịch 0 [4607] Dây Thun Hiệp Thành Xanh Lá Lớn
12 Dây Thun Buộc Tóc Bịch 120,000 [4608] Dây Thun Buộc Tóc
13 Dây Thun Buộc Tóc Hàn Quốc - Tpu Band 2Cm Bịch 0 [4609] Dây Thun Buộc Tóc Hàn Quốc - Tpu Band 2Cm