BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Dây Đai An Toàn
1 Dây Cứu Hộ Cái 0 Dây Cứu Hộ
2 Dây Đai An Toàn 1 Móc D04 Cái 250,000 Dây Đai An Toàn 1 Móc D04
3 Dây Đai An Toàn 2 Móc D04 Cái 0 Dây Đai An Toàn 2 Móc D04
4 Dây Đai An Toàn Adela H-32 Cái 0 Dây Đai An Toàn Adela H-32
5 Dây Đai An Toàn Chống Sóc Kukje Hàn Quốc Cái 0 Dây Đai An Toàn Chống Sóc Kukje Hàn Quốc
6 Dây Đai An Toàn Chống Sóc Sseda Hàn Quốc Cái 0 Dây Đai An Toàn Chống Sóc Sseda Hàn Quốc
7 Dây Đai An Toàn Khóa Trượt Adela H-27 Cái 0 Dây Đai An Toàn Khóa Trượt Adela H-27
8 Dây Đai An Toàn Sseda 1 Móc Lớn Toàn Thân Cái 0 Dây Đai An Toàn Sseda 1 Móc Lớn Toàn Thân
9 Dây Đai An Toàn Sseda Bán Thân Cái 1,120,000 Dây Đai An Toàn Sseda Bán Thân
10 Dây Đai An Toàn Toàn Thân Adela H-4501 Cái 0 Dây Đai An Toàn Toàn Thân Adela H-4501
11 Dây Đai Đóng Balet 1.2F (10Kg) Cuộn 265,000 Dây Đai Đóng Balet 1.2F (10Kg)
12 Dây Đai Đóng Balet 1.4F (10Kg) Cuộn 240,000 Dây Đai Đóng Balet 1.4F (10Kg)
13 Dây Đai Mã Lai 1,2F Cuộn 360,000 Dây Đai Mã Lai 1,2F