BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Đầu Phun Chữa Cháy
1 Đầu Phun Chữa Cháy Tự Động Cái 0 Đầu Phun Chữa Cháy Tự Động
2 Đầu Phun Hở Zstmc Cái 0 Đầu Phun Hở Zstmc
3 Đầu Phun Sprinkler (Phun Ngang) Cái 0 Đầu Phun Sprinkler (Phun Ngang)
4 Đầu Phun Sprinkler (Phun Xuống/ Lên) Hợp Kim Đồng Cái 0 Đầu Phun Sprinkler (Phun Xuống/ Lên) Hợp Kim Đồng
5 Đầu Phun Sprinkler (Phun Xuống/ Lên) Hợp Kim Kẽm Cái 30,000 Đầu Phun Sprinkler (Phun Xuống/ Lên) Hợp Kim Kẽm
6 Đầu Phun Tyco Ty-3151 (Anh) Cái 0 Đầu Phun Tyco Ty-3151 (Anh)
7 Đầu Phun Tyco Ty-3251 (Anh) Cái 0 Đầu Phun Tyco Ty-3251 (Anh)