BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Dấu, Mực Dấu, Tam Pon
1 Dấu Nhảy 10 Số Deli - 7510 Cái 325,000 Dấu Nhảy 10 Số Deli - 7510
2 Dấu Nhảy 6 Số Deli - 7506 Cái 200,000 Dấu Nhảy 6 Số Deli - 7506
3 Dấu Nhảy 7 Số Deli - 7507 Cái 235,000 Dấu Nhảy 7 Số Deli - 7507
4 Dấu Nhảy 7 Số Trio 20700 Cái 0 Dấu Nhảy 7 Số Trio 20700
5 Dấu Nhảy 8 Số Deli - 7508 Cái 275,000 Dấu Nhảy 8 Số Deli - 7508
6 Dấu Nhảy 9 Số Deli - 7509 Cái 290,000 Dấu Nhảy 9 Số Deli - 7509
7 Dấu Tự Động Cao Cấp SHiny E905 - E915 Cái 0 Dấu Tự Động Cao Cấp SHiny E905 - E915
8 Dấu Tự Động SHiny S300 - S309 - S304 Cái 0 Dấu Tự Động SHiny S300 - S309 - S304
9 Khay Mực Dấu Đóng Lên Kim Loại Tat Cái 0 Khay Mực Dấu Đóng Lên Kim Loại Tat
10 Khay Mực Dấu Đóng Lên Nhựa Tat Cái 0 Khay Mực Dấu Đóng Lên Nhựa Tat
11 Khay Mực Dấu Màu Trắng Tat Cái 0 Khay Mực Dấu Màu Trắng Tat
12 Khay Mực Dấu Plastic Chuyên Dụng Cái 0 Khay Mực Dấu Plastic Chuyên Dụng
13 Mặt Dấu 1 Dòng Cái 45,000 Mặt Dấu 1 Dòng