BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Dầu Gội
1 Dầu Gội Clear 650G Chai 190,000 Dầu Gội Clear 650G
2 Dầu Gội Dove 650G Chai 165,000 Dầu Gội Dove 650G
3 Dầu Gội Head & SHoulder 366G Chai 87,700 Dầu Gội Head & SHoulder 366G
4 Dầu Gội Lifebuoy (12 Gói/Dây) Gói 0 Dầu Gội Lifebuoy (12 Gói/Dây)
5 CHAI DẦU MASSAGE JONHSON 200ML Chai 105,000 CHAI DẦU MASSAGE JONHSON 200ML
6 Dầu Gội Clear 370G Chai 88,200 Dầu Gội Clear 370G