BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Dầu Ăn
1 Dầu Ăn Neptune 1 Lít Bình 0 [4699] Dầu Ăn Neptune 1 Lít
2 Dầu Ăn Simply 5L Bình 0 [4700] Dầu Ăn Simply 5L
3 Dầu Ăn Tường An 2 Lít Bình 0 [4701] Dầu Ăn Tường An 2 Lít
4 Dầu Ăn Tường An 5 Lít Bình 0 [4702] Dầu Ăn Tường An 5 Lít
5 Dầu Ăn HAPPY COOK 5 lít Can 125,000 [56435] Dầu Ăn HAPPY COOK 5 lít