BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Dao, Lưỡi Dao
1 Dao Đẩy Lớn 803 cái 0 [22749] Dao Đẩy Lớn 803
2 Dao Đẩy Lớn E2040- Deli cái 35,000 [22750] Dao Đẩy Lớn E2040- Deli
3 Dao Đẩy Lớn Hj 223 cái 0 [22751] Dao Đẩy Lớn Hj 223
4 Dao Đẩy Lớn Sdi 0423 cái 0 [4711734042308] Dao Đẩy Lớn Sdi 0423 product.origin(6,)
5 Dao Đẩy Lớn Sdi 0423 Chính Hãng cái 0 [22753] Dao Đẩy Lớn Sdi 0423 Chính Hãng
6 Dao Đẩy Lớn Sdi 0426 cái 26,000 [22754] Dao Đẩy Lớn Sdi 0426
7 Dao Đẩy Lớn Sdi 0426 Chính Hãng cái 0 [22755] Dao Đẩy Lớn Sdi 0426 Chính Hãng
8 Dao Đẩy Nhỏ 804 cái 0 [22756] Dao Đẩy Nhỏ 804
9 Dao Đẩy Nhỏ Deli E2038 cái 19,000 [6935205357021] Dao Đẩy Nhỏ Deli E2038 product.origin(6,)
10 Dao Đẩy Nhỏ Sdi 0404 cái 0 [8932542267004] Dao Đẩy Nhỏ Sdi 0404 product.origin(6,)
11 Dao Đẩy Nhỏ Sdi 0404 Chính Hãng cái 0 [22759] Dao Đẩy Nhỏ Sdi 0404 Chính Hãng
12 Dao Đẩy Nhỏ Sdi 0411 cái 18,000 [22760] Dao Đẩy Nhỏ Sdi 0411
13 Dao Kiwi cái 0 [22761] Dao Kiwi