BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Cồn
1 Cồn Chai 1 Lít 70 Độ Chai 40,000 [26359] Cồn Chai 1 Lít 70 Độ
2 Cồn Chai 1 Lít 90 Độ Chai 65,000 [26360] Cồn Chai 1 Lít 90 Độ
3 Cồn Sáp (1 Cục/ Hộp) Hộp 0 [42488] Cồn Sáp (1 Cục/ Hộp)
4 Cồn Thực Phẩm CN (1Can=10 Lít) Lít 0 [42712] Cồn Thực Phẩm CN (1Can=10 Lít)
5 Cồn Thực Phẩm CN (1Can=30 Lít) Lít 0 [42713] Cồn Thực Phẩm CN (1Can=30 Lít)
6 Cồn Can 30 Lít 70 Độ Can 48,000 [59080] Cồn Can 30 Lít 70 Độ