BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Cồn
1 Cồn 70 Độ (1 LÍT) Chai 40,000 Cồn 70 Độ (1 LÍT)
2 Cồn 90 Độ (1 lít) Chai 65,000 Cồn 90 Độ (1 lít)
3 Cồn Sáp (1 Cục/ Hộp) Hộp 0 Cồn Sáp (1 Cục/ Hộp)
4 Cồn 70 Độ (Lít) Lít 48,000 Cồn 70 Độ (Lít)
5 Cồn Thực Phẩm CN (1Can=10 Lít) Lít 0 Cồn Thực Phẩm CN (1Can=10 Lít)
6 Cồn Thực Phẩm CN (1Can=30 Lít) Lít 0 Cồn Thực Phẩm CN (1Can=30 Lít)