BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Compa
1 Compa Kim Loại Chì Cây Deli EG20402 Cái 23,970 Compa Kim Loại Chì Cây Deli EG20402
2 Compa Chì Cây Deli E8621 Cái 14,820 Compa Chì Cây Deli E8621
3 Compa Chì Kim Deli EG20002 Cái 19,240 Compa Chì Kim Deli EG20002
4 Compa Deli E8622 Cái 25,000 Compa Deli E8622
5 Compa HS Deli E8616 Cái 23,210 Compa HS Deli E8616
6 Compa Chì Cây Deli EG20102 Cái 18,000 Compa Chì Cây Deli EG20102
7 Compa Kim Loại Chì Kim Deli EG20302 Cái 28,302 Compa Kim Loại Chì Kim Deli EG20302
8 Compa Gstar U110 Cái 25,000 Compa Gstar U110
9 Compa Gstar U112 Cái 0 Compa Gstar U112
10 Compa Thiên Long C-02 Cái 8,000 Compa Thiên Long C-02
11 Compa Thiên Long C-05 Cái 1,300 Compa Thiên Long C-05
12 Compass Hongbo Cái 0 Compass Hongbo
13 Compa Deli EG20904 Cái 20,480 Compa Deli EG20904