BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Compa
1 Compa Kim Loại Chì Cây Deli EG20402 Cái 23,970 [19367] Compa Kim Loại Chì Cây Deli EG20402
2 Compa Chì Cây Deli E8621 Cái 14,820 [19368] Compa Chì Cây Deli E8621
3 Compa Chì Kim Deli EG20002 Cái 19,240 [19369] Compa Chì Kim Deli EG20002
4 Compa Deli E8622 Cái 25,000 [19370] Compa Deli E8622
5 Compa HS Deli E8616 Cái 23,210 [19371] Compa HS Deli E8616
6 Compa Chì Cây Deli EG20102 Cái 18,000 [19372] Compa Chì Cây Deli EG20102
7 Compa Kim Loại Chì Kim Deli EG20302 Cái 28,302 [19373] Compa Kim Loại Chì Kim Deli EG20302
8 Compa Gstar U110 Cái 25,000 [19375] Compa Gstar U110
9 Compa Gstar U112 Cái 0 [19376] Compa Gstar U112
10 Compa Thiên Long C-02 Cái 8,000 [19377] Compa Thiên Long C-02
11 Compa Thiên Long C-05 Cái 1,300 [19378] Compa Thiên Long C-05
12 Compa chì khúc 688 Lốc 10 cây Cái 0 [23250] Compa chì khúc 688 Lốc 10 cây
13 Compa Deli EG20904 Cái 20,480 [55843] Compa Deli EG20904