BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Compa
1 Compa Kim Loại Chì Cây Deli EG20402 cái 34,000 [6921734953674] Compa Kim Loại Chì Cây Deli EG20402 product.origin(6,)
2 Compa Chì Cây Deli E8621 cái 21,000 [6921734986214] Compa Chì Cây Deli E8621 product.origin(6,)
3 Compa Chì Kim Deli EG20002 cái 26,000 [6921734953506] Compa Chì Kim Deli EG20002 product.origin(6,)
4 Compa Deli E8622 cái 24,000 [6921734986221] Compa Deli E8622 product.origin(6,)
5 Compa HS Deli E8616 cái 33,000 [6921734986160] Compa HS Deli E8616
6 Compa Chì Cây Deli EG20102 cái 24,000 [6921734953513] Compa Chì Cây Deli EG20102 product.origin(6,)
7 Compa Kim Loại Chì Kim Deli EG20302 cái 35,000 [6921734953605] Compa Kim Loại Chì Kim Deli EG20302 product.origin(6,)
8 Compa Gstar U110 cái 15,000 [8934578030902] Compa Gstar U110
9 Compa Gstar U112 cái 20,000 [8936122450039] Compa Gstar U112
10 Compa Thiên Long C-02 cái 8,000 [19377] Compa Thiên Long C-02
11 Compa Thiên Long C-05 cái 1,300 [19378] Compa Thiên Long C-05
12 Compa chì khúc 688 Lốc 10 cây cái 0 [23250] Compa chì khúc 688 Lốc 10 cây
13 Compa Deli EG20904 cái 20,480 [55843] Compa Deli EG20904