BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Cọ Các Loại
1 Cọ Tolet Đầu Dẹp Cái 50,000 Cọ Tolet Đầu Dẹp
2 Cọ Tolet Đầu Tròn Cái 25,000 Cọ Tolet Đầu Tròn
3 Cọ Quét Bụi Nhỏ Cái 35,000 Cọ Quét Bụi Nhỏ
4 Cọ Quét Dầu 17Cm Cái 25,000 Cọ Quét Dầu 17Cm
5 Cọ Sơn 1F Cái 0 Cọ Sơn 1F
6 Cọ Sơn 10Cm Cái 15,000 Cọ Sơn 10Cm
7 Cọ Sơn 1in (2.5cm) Cái 16,000 Cọ Sơn 1in (2.5cm)
8 Cọ Sơn 38Mm (1/2 In) Cái 12,000 Cọ Sơn 38Mm (1/2 In)
9 Cọ Sơn 4Cm Cái 22,000 Cọ Sơn 4Cm
10 Cọ Sơn 5Cm Cái 15,000 Cọ Sơn 5Cm
11 Cọ Sơn 75Mm (3 In) Cái 10,000 Cọ Sơn 75Mm (3 In)
12 Cọ Chống Tĩnh Điện Esd Cái 0 Cọ Chống Tĩnh Điện Esd
13 Cọ Vẽ (Lấy Loại Rời Từng Cây) Cái 0 Cọ Vẽ (Lấy Loại Rời Từng Cây)