BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Chuột Máy Tính
1 Chuột Logitech Có Dây M105 Cái 275,000 Chuột Logitech Có Dây M105
2 Chuột Logitech Có Dây B100 Cái 190,000 Chuột Logitech Có Dây B100
3 Chuột Simitech S100 Cái 0 Chuột Simitech S100
4 Chuột Vi Tính Antech Cái 0 Chuột Vi Tính Antech
5 Chuột Vi Tính Dell Cái 145,000 Chuột Vi Tính Dell
6 Chuột Vi Tính Simetech Cái 0 Chuột Vi Tính Simetech
7 Chuột Vi Tính Gennus Ns 120 Cái 0 Chuột Vi Tính Gennus Ns 120
8 Chuột Vi Tính Không Dây Logitech B175 Cái 220,000 Chuột Vi Tính Không Dây Logitech B175
9 Chuột Vi Tính Không Dây Logitech M185 Cái 265,000 Chuột Vi Tính Không Dây Logitech M185
10 Chuột Vi Tính Không Dây Logitech M280 Cái 0 Chuột Vi Tính Không Dây Logitech M280
11 Chuột Vi Tính Không Dây ToSHiba Cái 0 Chuột Vi Tính Không Dây ToSHiba
12 Chuột Vi Tính Không Dây Xid Cái 0 Chuột Vi Tính Không Dây Xid
13 Chuột Vi Tính Mitsumi (Nhỏ) Cái 0 Chuột Vi Tính Mitsumi (Nhỏ)