BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Chuột Máy Tính
1 Chuột Logitech Có Dây M105 Cái 275,000 [5945] Chuột Logitech Có Dây M105
2 Chuột Logitech Có Dây B100 Cái 150,000 [97855175793] Chuột Logitech Có Dây B100 product.origin(6,)
3 Chuột Simetech S100 Cái 0 [5947] Chuột Simetech S100
4 Chuột Vi Tính Antech Cái 0 [5948] Chuột Vi Tính Antech
5 Chuột Vi Tính Dell Cái 145,000 [5949] Chuột Vi Tính Dell
6 Chuột Vi Tính Simetech Cái 0 [5950] Chuột Vi Tính Simetech
7 Chuột Vi Tính Genius Ns 120 Cái 0 [5951] Chuột Vi Tính Genius Ns 120
8 Chuột Vi Tính Không Dây Logitech B175 Cái 220,000 [5952] Chuột Vi Tính Không Dây Logitech B175
9 Chuột Vi Tính Không Dây Logitech M185 Cái 265,000 [5953] Chuột Vi Tính Không Dây Logitech M185
10 Chuột Vi Tính Không Dây Logitech M280 Cái 0 [5954] Chuột Vi Tính Không Dây Logitech M280
11 Chuột Vi Tính Không Dây Toshiba Cái 0 [5955] Chuột Vi Tính Không Dây Toshiba
12 Chuột Vi Tính Không Dây Xid Cái 0 [5956] Chuột Vi Tính Không Dây Xid
13 Chuột Vi Tính Mitsumi (Nhỏ) Cái 0 [5957] Chuột Vi Tính Mitsumi (Nhỏ)