BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Chuốt, Gọt Chì
1 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0501 Cái 2,500 [19252] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0501
2 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0524 Cái 0 [19254] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0524
3 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0525 Cái 0 [19255] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0525
4 Gọt Chì mini DELI E0545 Cái 5,000 [6935205336927] Gọt Chì mini DELI E0545 product.origin(6,)
5 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0554 Cái 9,000 [6921734905543] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0554
6 Gọt Bút Chì 1 Lỗ DELI E0574 Cái 6,000 [6935205336866] Gọt Bút Chì 1 Lỗ DELI E0574 product.origin(6,)
7 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0580 Cái 0 [19263] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0580
8 Gọt Bút Chì 1 Lỗ DELI Er00100 Cái 5,000 [6935205325679] Gọt Bút Chì 1 Lỗ DELI Er00100 product.origin(6,)
9 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00102 Cái 9,770 [19267] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00102
10 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00106 Cái 4,500 [19268] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00106
11 Gọt Bút Chì 1 Lỗ DELI Er00200 Cái 8,000 [6935205325686] Gọt Bút Chì 1 Lỗ DELI Er00200 product.origin(6,)
12 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00202 Cái 5,700 [19270] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00202
13 Gọt Bút Chì 2 Lỗ Deli E0526 Cái 0 [19271] Gọt Bút Chì 2 Lỗ Deli E0526