BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Chuốt, Gọt Chì
1 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0501 cái 2,500 [19252] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0501
2 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0524 cái 0 [19254] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0524
3 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0525 cái 0 [19255] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0525
4 Gọt Chì mini Deli E0545 cái 5,000 [6935205336927] Gọt Chì mini Deli E0545 product.origin(6,)
5 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0554 cái 9,000 [6921734905543] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0554
6 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0574 cái 6,000 [6935205336866] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0574 product.origin(6,)
7 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0580 cái 0 [19263] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0580
8 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00100 cái 5,000 [6935205325679] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00100 product.origin(6,)
9 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00102 cái 9,770 [19267] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00102
10 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00106 cái 4,500 [19268] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00106
11 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00200 cái 8,000 [6935205325686] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00200 product.origin(6,)
12 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00202 cái 5,700 [19270] Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00202
13 Gọt Bút Chì 2 Lỗ Deli E0526 cái 0 [19271] Gọt Bút Chì 2 Lỗ Deli E0526