BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Chuốt, Gọt Chì
1 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0501 Cái 2,500 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0501
2 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0524 Cái 0 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0524
3 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0525 Cái 0 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0525
4 Gọt Chì mini Deli E0545 Cái 3,990 Gọt Chì mini Deli E0545
5 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0554 Cái 6,100 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0554
6 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0574 Cái 3,780 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0574
7 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0580 Cái 0 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E0580
8 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E39761 Cái 0 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli E39761
9 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00100 Cái 5,000 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00100
10 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00102 Cái 9,770 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00102
11 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00106 Cái 4,500 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00106
12 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00200 Cái 5,570 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00200
13 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00202 Cái 5,700 Gọt Bút Chì 1 Lỗ Deli Er00202