BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Chổi
1 Chổi + Hốt Rác Có Nắp Cán Dài Cây 0 Chổi + Hốt Rác Có Nắp Cán Dài
2 Chổi Béo Cây 45,000 Chổi Béo
3 Chổi Cỏ Đỏ Cây 40,000 Chổi Cỏ Đỏ
4 Chổi Cỏ Đỏ Cán Gỗ Cây 49,000 Chổi Cỏ Đỏ Cán Gỗ
5 Chổi Cỏ Đỏ Cán Nhựa Cây 45,000 Chổi Cỏ Đỏ Cán Nhựa
6 Chổi Cỏ Quấn Sắt Cây 39,000 Chổi Cỏ Quấn Sắt
7 Chổi Lông Gà Sợi Lông Gà Cây 75,000 Chổi Lông Gà Sợi Lông Gà
8 Chổi Lông Gà Mini Cây 0 Chổi Lông Gà Mini
9 Chổi Lông Gà Sợi Nhựa Cây 38,000 Chổi Lông Gà Sợi Nhựa
10 Chổi Lông Gà Trống Cây 60,000 Chổi Lông Gà Trống
11 Chổi Lông Gà Trống Quét Trần Cây 35,000 Chổi Lông Gà Trống Quét Trần
12 Chổi Quét Bụi Bàn Phím Cây 35,000 Chổi Quét Bụi Bàn Phím
13 Chổi Quét Nhà Sợi Nhựa (Quạt) Cây 55,000 Chổi Quét Nhà Sợi Nhựa (Quạt)