BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Chân Bảng
1 Chân Bảng 0.8M Cái 500,000 [5888] Chân Bảng 0.8M
2 Chân Bảng 1.2M Cái 650,000 [5889] Chân Bảng 1.2M
3 Chân Bảng 1.2M Xoay Cái 450,000 [5890] Chân Bảng 1.2M Xoay
4 Chân Bảng 1.4M Cái 700,000 [5891] Chân Bảng 1.4M
5 Chân Bảng 1.4M Xoay Cái 0 [5892] Chân Bảng 1.4M Xoay
6 Chân Bảng 1.5M Cái 750,000 [5893] Chân Bảng 1.5M
7 Chân Bảng 1.6M Cái 800,000 [5894] Chân Bảng 1.6M
8 Chân Bảng 1.6M Xoay Cái 0 [5895] Chân Bảng 1.6M Xoay
9 Chân Bảng 1.7M Cái 0 [5896] Chân Bảng 1.7M
10 Chân Bảng 1.8M Cái 950,000 [5897] Chân Bảng 1.8M
11 Chân Bảng 1.8M Xoay Cái 450,000 [5898] Chân Bảng 1.8M Xoay
12 Chân Bảng 1M Cái 500,000 [5899] Chân Bảng 1M
13 Chân Bảng 2.2M Cái 600,000 [5900] Chân Bảng 2.2M