BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Chân Bảng
1 Chân Bảng 0.8M Cái 500,000 Chân Bảng 0.8M
2 Chân Bảng 1.2M Cái 650,000 Chân Bảng 1.2M
3 Chân Bảng 1.2M Xoay Cái 450,000 Chân Bảng 1.2M Xoay
4 Chân Bảng 1.4M Cái 700,000 Chân Bảng 1.4M
5 Chân Bảng 1.4M Xoay Cái 0 Chân Bảng 1.4M Xoay
6 Chân Bảng 1.5M Cái 750,000 Chân Bảng 1.5M
7 Chân Bảng 1.6M Cái 800,000 Chân Bảng 1.6M
8 Chân Bảng 1.6M Xoay Cái 0 Chân Bảng 1.6M Xoay
9 Chân Bảng 1.7M Cái 0 Chân Bảng 1.7M
10 Chân Bảng 1.8M Cái 950,000 Chân Bảng 1.8M
11 Chân Bảng 1.8M Xoay Cái 450,000 Chân Bảng 1.8M Xoay
12 Chân Bảng 1M Cái 500,000 Chân Bảng 1M
13 Chân Bảng 2.2M Cái 600,000 Chân Bảng 2.2M