BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Chai Nhựa, Can Nhựa
1 Can Vuông 10L Cái 0 [23594] Can Vuông 10L
2 Bình Nhựa Đựng Nhớt 0.8 Lít Cái 0 [23595] Bình Nhựa Đựng Nhớt 0.8 Lít
3 Can Nhựa 1,6 Lít Cái 0 [23596] Can Nhựa 1,6 Lít
4 Can Nhựa 10L Cái 17,500 [23597] Can Nhựa 10L
5 Can Nhựa 15 Lít Cái 0 [23598] Can Nhựa 15 Lít
6 Can Nhựa 20 Lít Cái 40,000 [23599] Can Nhựa 20 Lít
7 Can Nhựa 20 Lít (Loại Dày) Cái 0 [23600] Can Nhựa 20 Lít (Loại Dày)
8 Can Nhựa 2L Cái 35,000 [23601] Can Nhựa 2L
9 Can Nhựa 30 Lít Cái 45,000 [23602] Can Nhựa 30 Lít
10 Can Nhựa 4 Lít Cái 0 [23603] Can Nhựa 4 Lít
11 Can Nhựa 4 Lít 1 Quai Cái 0 [23604] Can Nhựa 4 Lít 1 Quai
12 Can Nhựa 4 Lít 2 Quai Cái 0 [23605] Can Nhựa 4 Lít 2 Quai
13 Can Nhựa 5 Lít Cái 15,000 [23606] Can Nhựa 5 Lít