BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Cây Lau Nhà, Miếng Lau Nhà
1 Cây Lau Nhà Búi Tròn (1.2M) (Cây + Búi) Bộ 125,000 [4722] Cây Lau Nhà Búi Tròn (1.2M) (Cây + Búi)
2 Cây Lau Nhà Công Nghiệp 100 Cm + Miếng Xanh Mịn Bộ 250,000 [4723] Cây Lau Nhà Công Nghiệp 100 Cm + Miếng Xanh Mịn
3 Cây Lau Nhà Công Nghiệp 120 Cm + Miếng Xanh Mịn Bộ 0 [4724] Cây Lau Nhà Công Nghiệp 120 Cm + Miếng Xanh Mịn
4 Cây Lau Nhà Công Nghiệp 45 Cm + Miếng Xanh San Hô Bộ 0 [8934578037756] Cây Lau Nhà Công Nghiệp 45 Cm + Miếng Xanh San Hô
5 Cây Lau Nhà Công Nghiệp 45 Cm + Miếng Xanh Mịn Bộ 0 [8934578037774] Cây Lau Nhà Công Nghiệp 45 Cm + Miếng Xanh Mịn
6 Cây Lau Nhà Công Nghiệp 45 Cm + Miếng Trắng Bộ 0 [4727] Cây Lau Nhà Công Nghiệp 45 Cm + Miếng Trắng
7 Cây Lau Nhà Công Nghiệp 60 Cm + Miếng Xanh Mịn Bộ 0 [4728] Cây Lau Nhà Công Nghiệp 60 Cm + Miếng Xanh Mịn
8 Cây Lau Nhà Công Nghiệp 60 Cm + Miếng Xanh San Hô Bộ 0 [8934578037765] Cây Lau Nhà Công Nghiệp 60 Cm + Miếng Xanh San Hô
9 Cây Lau Nhà Công Nghiệp 60 Cm + Miếng Trắng Bộ 0 [4730] Cây Lau Nhà Công Nghiệp 60 Cm + Miếng Trắng
10 Cây Lau Nhà Công Nghiệp 80 Cm (Chỉ Cây) Bộ 0 [4731] Cây Lau Nhà Công Nghiệp 80 Cm (Chỉ Cây)
11 Cây Lau Nhà Công Nghiệp 80 Cm + Miếng Trắng Bộ 0 [4732] Cây Lau Nhà Công Nghiệp 80 Cm + Miếng Trắng
12 Cây Lau Nhà Công Nghiệp 80 Cm + Miếng Xanh Mịn Bộ 0 [4733] Cây Lau Nhà Công Nghiệp 80 Cm + Miếng Xanh Mịn
13 Cây Lau Nhà Công Nghiệp 80 Cm + Miếng Xanh San Hô Bộ 0 [4734] Cây Lau Nhà Công Nghiệp 80 Cm + Miếng Xanh San Hô