BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Cây Lau Kính
1 Cây Lau Kính 9M + Bông Thỏ Lau Kính 35Cm Bộ 0 Cây Lau Kính 9M + Bông Thỏ Lau Kính 35Cm
2 Đầu Thay Cây Lau Kính Cái 0 Đầu Thay Cây Lau Kính
3 Cây Lau Kiếng + Quét Trần 3M (No.75) Cây 0 Cây Lau Kiếng + Quét Trần 3M (No.75)
4 Cây Lau Kiếng (kính) 2M (N.71) Cây 175,000 Cây Lau Kiếng (kính) 2M (N.71)
5 Cây Lau Kiếng (kính) 3M (N.71) Cây 175,000 Cây Lau Kiếng (kính) 3M (N.71)
6 Cây Lau Kính Nhí 30Cm Cây 60,000 Cây Lau Kính Nhí 30Cm
7 Bộ Cây Lau Và Gạt Nước Kiếng Homeinno (Hi-5009) 2M Cây 165,000 Bộ Cây Lau Và Gạt Nước Kiếng Homeinno (Hi-5009) 2M
8 Bộ Cây Lau Và Gạt Nước Kiếng Homeinno (Hi-5009) 5M Cây 0 Bộ Cây Lau Và Gạt Nước Kiếng Homeinno (Hi-5009) 5M
9 Bộ Cây Lau Và Gạt Nước Kiếng Homeinno (Hi-5009) 3M Bộ 0 Bộ Cây Lau Và Gạt Nước Kiếng Homeinno (Hi-5009) 3M
10 Đầu Lau Kiếng Homeinno Cái 45,000 Đầu Lau Kiếng Homeinno