BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Cắt Băng Keo
1 Bộ Cắt Băng Khánh Thành Bộ 0 [5026] Bộ Cắt Băng Khánh Thành
2 Cắt Băng Dính Cầm Tay Deli- E800 Cái 0 [24033] Cắt Băng Dính Cầm Tay Deli- E800
3 Cắt Băng Dính Cầm Tay Deli- E804 Cái 0 [24035] Cắt Băng Dính Cầm Tay Deli- E804
4 Cắt Băng Dính Để Bàn Deli - 809 Cái 0 [24037] Cắt Băng Dính Để Bàn Deli - 809
5 Cắt Băng Dính Để Bàn Deli E810 Cái 49,000 [6921734908100] Cắt Băng Dính Để Bàn Deli E810 product.origin(6,)
6 Cắt Băng Dính Để Bàn Deli - 819 Cái 0 [24040] Cắt Băng Dính Để Bàn Deli - 819
7 Cắt Băng Dính Để Bàn Deli- E815A Cái 0 [24041] Cắt Băng Dính Để Bàn Deli- E815A
8 Cắt Băng Dính Để Bàn Lớn Deli- E816 Cái 0 [24042] Cắt Băng Dính Để Bàn Lớn Deli- E816
9 Cắt Băng Dính Để Bàn Nhỏ Deli - E814A Cái 24,000 [24043] Cắt Băng Dính Để Bàn Nhỏ Deli - E814A
10 Cắt Băng Dính Để Bàn Trung Bình Deli- E812 Cái 0 [24048] Cắt Băng Dính Để Bàn Trung Bình Deli- E812
11 Cắt Băng Dính Để Bàn Trung Bình Deli- E815 Cái 40,000 [24049] Cắt Băng Dính Để Bàn Trung Bình Deli- E815
12 Cắt Băng Dính Deli - 802 Cái 0 [24050] Cắt Băng Dính Deli - 802
13 Cắt Băng Dính Vp Cái 0 [24051] Cắt Băng Dính Vp