BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Cặp Đựng Tài Liệu
1 Cặp Đựng Tài Liệu Deli Xách Tay E38968 Cái 0 Cặp Đựng Tài Liệu Deli Xách Tay E38968
2 Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli Cái 65,000 Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli
3 Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli 3324 Cái 0 Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli 3324
4 Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli 38134 Cái 0 Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli 38134
5 Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli 8214 Cái 0 Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli 8214
6 Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Quai Xách A Cái 45,000 Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Quai Xách A
7 Cặp Hộp Có Quai 5Cm A4 Ks-453F Cái 0 Cặp Hộp Có Quai 5Cm A4 Ks-453F
8 Cặp Tài Liệu 1 Ngăn Deli 5576 Cái 18,210 Cặp Tài Liệu 1 Ngăn Deli 5576
9 Cặp Tài Liệu A4 Deli 5559 Cái 90,000 Cặp Tài Liệu A4 Deli 5559
10 Cặp Tài Liệu Deli - 39572 Cái 0 Cặp Tài Liệu Deli - 39572
11 Cặp Tài Liệu Deli 12 Ngăn 5558 Cái 72,000 Cặp Tài Liệu Deli 12 Ngăn 5558
12 Cặp Tài Liệu Deli 5571 Cái 0 Cặp Tài Liệu Deli 5571
13 Cặp Tài Liệu Nút Bóng Deli 5554 Cái 65,000 Cặp Tài Liệu Nút Bóng Deli 5554