BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Cặp Đựng Tài Liệu
1 Cặp Đựng Tài Liệu Deli Xách Tay E38968 Cái 0 [19006] Cặp Đựng Tài Liệu Deli Xách Tay E38968
2 Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli Cái 65,000 [19007] Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli
3 Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli 3324 Cái 0 [19008] Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli 3324
4 Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli 38134 Cái 77,000 [19009] Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli 38134
5 Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli 8214 Cái 0 [19010] Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Deli 8214
6 Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Quai Xách A Cái 45,000 [19011] Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn Quai Xách A
7 Cặp Hộp Có Quai 5Cm A4 Ks-453F KingStar Cái 0 [19013] Cặp Hộp Có Quai 5Cm A4 Ks-453F KingStar
8 Cặp Tài Liệu 1 Ngăn Deli E5576 Cái 27,000 [6921734955760] Cặp Tài Liệu 1 Ngăn Deli E5576 product.origin(6,)
9 Cặp Tài Liệu A4 Deli W5559 Cái 108,000 [6921734955593] Cặp Tài Liệu A4 Deli W5559
10 Cặp Tài Liệu Deli - 39572 Cái 0 [19016] Cặp Tài Liệu Deli - 39572
11 Cặp Tài Liệu 12 Ngăn Deli E5558 Cái 72,000 [6921734955586] Cặp Tài Liệu 12 Ngăn Deli E5558
12 Cặp Tài Liệu Deli 5571 Cái 0 [19018] Cặp Tài Liệu Deli 5571
13 Cặp Tài Liệu Nút Bóng Deli W5554 Cái 65,000 [19019] Cặp Tài Liệu Nút Bóng Deli W5554