BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Cần Xé
1 Cần Xé Cồ Ht 399 (Ø 560 X H 395) Cái 0 Cần Xé Cồ Ht 399 (Ø 560 X H 395)
2 Cần Xé Đại Cái 0 Cần Xé Đại
3 Cần Xé Đại (271) P530Xh380 Cái 0 Cần Xé Đại (271) P530Xh380
4 Cần Xé Lớn Cái 0 Cần Xé Lớn
5 Cần Xé Lớn 3905 Cái 0 Cần Xé Lớn 3905
6 Cần Xé Nhỏ Cái 0 Cần Xé Nhỏ
7 Cần Xé Trung Mã 214 (Ø460 x H 250) Cái 55,000 Cần Xé Trung Mã 214 (Ø460 x H 250)
8 Cần Xé Trung 3904 Cái 0 Cần Xé Trung 3904