BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Các Loại Trà
1 Trà Atiso Vinh Tiến 200G/100 Gói Hộp 0 Trà Atiso Vinh Tiến 200G/100 Gói
2 Trà Cozy Hòa Tan Gừng (20 Gói) Hộp 62,000 Trà Cozy Hòa Tan Gừng (20 Gói)
3 Trà Cozy Túi Lọc Trà Đào (Hộp 25 Gói) Hộp 0 Trà Cozy Túi Lọc Trà Đào (Hộp 25 Gói)
4 Trà Đào Dimah (Hộp 20 Gói) Hộp 0 Trà Đào Dimah (Hộp 20 Gói)
5 Trà Gừng Túi Lọc (hộp 25 gói) Hộp 0 Trà Gừng Túi Lọc (hộp 25 gói)
6 Trà Lài (Đặc Biệt) Hộp 35,000 Trà Lài (Đặc Biệt)
7 Trà Lipton (1Hộp = 100Gói) Hộp 185,000 Trà Lipton (1Hộp = 100Gói)
8 Trà Lipton (1Hộp = 25 Gói) Hộp 0 Trà Lipton (1Hộp = 25 Gói)
9 Trà Lipton Ice Chanh (25 Gói) Hộp 0 Trà Lipton Ice Chanh (25 Gói)
10 Trà Lipton Túi Lọc (100 gói) Hộp 0 Trà Lipton Túi Lọc (100 gói)
11 Trà Lipton Túi Lọc (25 Gói) Hộp 0 Trà Lipton Túi Lọc (25 Gói)
12 Trà Ngọc Trang (1 Bịch = 0.5Kg) Hộp 50,000 Trà Ngọc Trang (1 Bịch = 0.5Kg)
13 Trà Olong Cầu Tre 200G Hộp 0 Trà Olong Cầu Tre 200G