BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Các Loại Khăn
1 Khăn Ướt (1 xấp = 20 cái) Bịch 0 Khăn Ướt (1 xấp = 20 cái)
2 Khăn Ướt Lee Woo Bịch 12,000 Khăn Ướt Lee Woo
3 Khăn Ướt Mamamy không mùi (100 tờ) Bịch 45,000 Khăn Ướt Mamamy không mùi (100 tờ)
4 Khăn Ướt Nuna Không Mùi (100 tờ) Bịch 35,000 Khăn Ướt Nuna Không Mùi (100 tờ)
5 Khăn Giấy An An (100 tờ/bịch) Bịch 17,000 Khăn Giấy An An (100 tờ/bịch)
6 Khăn Giấy Rút VN Ariline (Bịch) Bịch 12,000 Khăn Giấy Rút VN Ariline (Bịch)
7 Khăn Giấy Lụa Bless You Bỏ Túi (5X10) Bịch 3,200 Khăn Giấy Lụa Bless You Bỏ Túi (5X10)
8 Khăn Giấy Lụa Pulppy Bỏ Túi (5X8) Bịch 19,000 Khăn Giấy Lụa Pulppy Bỏ Túi (5X8)
9 Khăn Lau Đa Năng (Xe Hơi) 50X55 Bịch 62,000 Khăn Lau Đa Năng (Xe Hơi) 50X55
10 Khăn Trùm Bàn 1.4 * 1.5M Cái 0 Khăn Trùm Bàn 1.4 * 1.5M
11 Khăn Trùm Bàn 1.4 * 25M Cái 0 Khăn Trùm Bàn 1.4 * 25M
12 Khăn Trùm Bàn 1.4 * 2M Cái 0 Khăn Trùm Bàn 1.4 * 2M
13 Khăn Trùm Bàn 1.4 * 5.5M Cái 0 Khăn Trùm Bàn 1.4 * 5.5M