BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Các Loại Khăn
1 Khăn Ướt (1 xấp = 20 cái) Bịch 0 [3632] Khăn Ướt (1 xấp = 20 cái)
2 Khăn Ướt Lee Woo Bịch 12,000 [3633] Khăn Ướt Lee Woo
3 Khăn Ướt Mamamy không mùi (100 tờ) Bịch 0 [8936013330266] Khăn Ướt Mamamy không mùi (100 tờ) product.origin(6,)
4 Khăn Ướt Nuna Không Mùi (100 tờ) Bịch 35,000 [3635] Khăn Ướt Nuna Không Mùi (100 tờ)
5 Khăn Giấy An An (100 tờ/bịch) Bịch 0 [8935018800835] Khăn Giấy An An (100 tờ/bịch)
6 Khăn Giấy Rút VN Ariline (Bịch) Bịch 0 [abc123] Khăn Giấy Rút VN Ariline (Bịch)
7 Khăn Giấy Lụa Bless You Bỏ Túi (5X10) Bịch 3,200 [3638] Khăn Giấy Lụa Bless You Bỏ Túi (5X10)
8 Khăn Giấy Lụa Pulppy Bỏ Túi (5X8) Bịch 4,000 [8934578028165] Khăn Giấy Lụa Pulppy Bỏ Túi (5X8)
9 Khăn Lau Đa Năng (Xe Hơi) 50X55 Bịch 0 [3640] Khăn Lau Đa Năng (Xe Hơi) 50X55
10 Khăn Trùm Bàn 1.4 * 1.5M Cái 0 [10650] Khăn Trùm Bàn 1.4 * 1.5M
11 Khăn Trùm Bàn 1.4 * 25M Cái 0 [10651] Khăn Trùm Bàn 1.4 * 25M
12 Khăn Trùm Bàn 1.4 * 2M Cái 0 [10652] Khăn Trùm Bàn 1.4 * 2M
13 Khăn Trùm Bàn 1.4 * 5.5M Cái 0 [10653] Khăn Trùm Bàn 1.4 * 5.5M