BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Các Loại Giấy Khác
1 Giấy In Bill Cho Máy Tính HT 100TM Cuộn 0 [26796] Giấy In Bill Cho Máy Tính HT 100TM
2 Giấy Photo (Quyển) Quyển 0 [42852] Giấy Photo (Quyển)
3 Giấy Viết Thư A4 Quyển 0 [42853] Giấy Viết Thư A4
4 Giấy In IK Copy A4 Định Lượng 70 gsm Ream 55,000 [48054] Giấy In IK Copy A4 Định Lượng 70 gsm
5 Giấy In IK Signature A4 Định Lượng 80 gsm Ream 65,000 [48055] Giấy In IK Signature A4 Định Lượng 80 gsm
6 Giấy In Tài Liệu A3 Tờ 0 [48305] Giấy In Tài Liệu A3
7 Giấy In Tài Liệu A4 Tờ 0 [48306] Giấy In Tài Liệu A4
8 Giấy In Thiệp Tờ 0 [48307] Giấy In Thiệp
9 Giấy Khám Sức Khỏe Tờ 0 [48309] Giấy Khám Sức Khỏe
10 Giấy Khen Tờ 950 [48310] Giấy Khen
11 Giấy Kraft Nhật 80Gr A4 Tờ 0 [48311] Giấy Kraft Nhật 80Gr A4
12 Giấy Photo Tờ 150 [48312] Giấy Photo
13 Giấy Roki ĐL 250 Tờ 8,000 [8934578038278] Giấy Roki ĐL 250