BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Các Loại Bánh
1 Bánh Gạo Ichi Nhật 100G Bịch 0 Bánh Gạo Ichi Nhật 100G
2 Bánh Gạo One One Vị mặn 150g Bịch 0 Bánh Gạo One One Vị mặn 150g
3 Bánh Gạo One One Vị ngọt 150g Bịch 32,000 Bánh Gạo One One Vị ngọt 150g
4 Bánh Gery Cheecake (Loại Dây 10 Cái) Bịch 0 Bánh Gery Cheecake (Loại Dây 10 Cái)
5 Bánh Chocopie (12 CÁI/395G) Hộp 75,000 Bánh Chocopie (12 CÁI/395G)
6 Bánh Coffee Joy (8 Gói/360G) Hộp 0 Bánh Coffee Joy (8 Gói/360G)
7 Bánh Custas Hộp 0 Bánh Custas
8 Bánh Danisa 681G Hộp 0 Bánh Danisa 681G
9 Bánh Goute (144g/4 gói) Hộp 0 Bánh Goute (144g/4 gói)
10 Bánh Mặn AFC (200g/8 gói) Hộp 42,000 Bánh Mặn AFC (200g/8 gói)
11 Bánh Nabati Hộp 0 Bánh Nabati
12 Bánh Snak Tôm Cay 40g Hộp 7,000 Bánh Snak Tôm Cay 40g
13 Bánh Solite (288g/16 gói) Hộp 0 Bánh Solite (288g/16 gói)