BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Ca Nhựa
1 Ca Đá 1,8L (Có Nắp) - 3701 Vĩ Hưng Cái 0 [9513] Ca Đá 1,8L (Có Nắp) - 3701 Vĩ Hưng
2 Ca Đá Cao 1 Lít Cái 0 [9514] Ca Đá Cao 1 Lít
3 Ca Đá Cao 1,5 Lít Cái 0 [9515] Ca Đá Cao 1,5 Lít
4 Ca Đá Cao 2,5 Lít Cái 0 [9516] Ca Đá Cao 2,5 Lít
5 Ca Đa Kiểu - Lớn Cái 0 [9517] Ca Đa Kiểu - Lớn
6 Ca Đá Kiểu - Nhỏ Cái 0 [9518] Ca Đá Kiểu - Nhỏ
7 Ca Đá Kiểu - Trung Cái 0 [9519] Ca Đá Kiểu - Trung
8 Ca Đá Nắp Bằng 1 Lít Cái 0 [9520] Ca Đá Nắp Bằng 1 Lít
9 Ca Đá Nắp Bằng 1,5 Lít Cái 0 [9521] Ca Đá Nắp Bằng 1,5 Lít
10 Ca Đá Nắp Bằng 2,5 Lít Cái 0 [9522] Ca Đá Nắp Bằng 2,5 Lít
11 Ca Đá Tròn 1,5L Có Bông (Có Nắp) Vĩ Hưng Cái 0 [9523] Ca Đá Tròn 1,5L Có Bông (Có Nắp) Vĩ Hưng
12 Cà Dốt Cái 0 [9524] Cà Dốt
13 Ca Lường + Nắp -7954 Cái 0 [9525] Ca Lường + Nắp -7954