BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Ca Nhựa
1 Ca Đá 1,8L (Có Nắp) - 3701 Cái 0 Ca Đá 1,8L (Có Nắp) - 3701
2 Ca Đá Cao 1 Lít Cái 0 Ca Đá Cao 1 Lít
3 Ca Đá Cao 1,5 Lít Cái 0 Ca Đá Cao 1,5 Lít
4 Ca Đá Cao 2,5 Lít Cái 0 Ca Đá Cao 2,5 Lít
5 Ca Đa Kiểu - Lớn Cái 0 Ca Đa Kiểu - Lớn
6 Ca Đá Kiểu - Nhỏ Cái 0 Ca Đá Kiểu - Nhỏ
7 Ca Đá Kiểu - Trung Cái 0 Ca Đá Kiểu - Trung
8 Ca Đá Nắp Bằng 1 Lít Cái 0 Ca Đá Nắp Bằng 1 Lít
9 Ca Đá Nắp Bằng 1,5 Lít Cái 0 Ca Đá Nắp Bằng 1,5 Lít
10 Ca Đá Nắp Bằng 2,5 Lít Cái 0 Ca Đá Nắp Bằng 2,5 Lít
11 Ca Đá Tròn 1,5L Có Bông (Có Nắp) Cái 0 Ca Đá Tròn 1,5L Có Bông (Có Nắp)
12 Cà Dốt Cái 0 Cà Dốt
13 Ca Lường + Nắp -7954 Cái 0 Ca Lường + Nắp -7954