BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Ca, Bình Giữ Nhiệt
1 Bình Giữ Nhiệt 1.5L Cái 0 [9550] Bình Giữ Nhiệt 1.5L
2 Bình Giữ Nhiệt 1L Cái 0 [9551] Bình Giữ Nhiệt 1L
3 Bình Giữ Nhiệt 2Lít Cái 0 [9552] Bình Giữ Nhiệt 2Lít
4 Bình Giữ Nhiệt 3Lít Cái 0 [9553] Bình Giữ Nhiệt 3Lít
5 Bình Giữ Nhiệt 4Lít Cái 0 [9554] Bình Giữ Nhiệt 4Lít
6 Bình Giữ Nhiệt 750Ml Cái 0 [9555] Bình Giữ Nhiệt 750Ml
7 Ca Cách Nhiệt 1 Lít Cái 0 [9556] Ca Cách Nhiệt 1 Lít
8 Ca Cách Nhiệt 350 Ml Cái 0 [9557] Ca Cách Nhiệt 350 Ml
9 Ca Cách Nhiệt 500 Ml Cái 0 [9558] Ca Cách Nhiệt 500 Ml
10 Ca Cách Nhiệt 750 Ml Cái 0 [9559] Ca Cách Nhiệt 750 Ml
11 Ca Cách Nhiệt Lớn Cái 0 [9560] Ca Cách Nhiệt Lớn
12 Ca Cách Nhiệt Nhỏ Cái 0 [9561] Ca Cách Nhiệt Nhỏ
13 Ca Cách Nhiệt Trung Cái 0 [9562] Ca Cách Nhiệt Trung