BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Xóa, Ruột Xóa, Gôm, Băng Xóa Plus
1 Ruột Bút Xoá Kéo Plus Cái 16,000 Ruột Bút Xoá Kéo Plus
2 Ruột Xóa Kéo Plus WH-105T Cái 23,000 Ruột Xóa Kéo Plus WH-105T
3 Ruột Xóa Kéo Plus Mini WH-504 Cái 15,000 Ruột Xóa Kéo Plus Mini WH-504
4 Bút Xóa Batos Cây 17,000 Bút Xóa Batos
5 Bút Xóa 12Ml Crp-01 Cây 0 Bút Xóa 12Ml Crp-01
6 Bút Xóa 3Ml Crp-04 Cây 0 Bút Xóa 3Ml Crp-04
7 Bút Xóa 8Ml Crp-02 Cây 16,000 Bút Xóa 8Ml Crp-02
8 Bút Xóa Đầu Bi Thiên Long Cp 01 Cây 31,500 Bút Xóa Đầu Bi Thiên Long Cp 01
9 Bút Xóa Đầu Bi Thiên Long CP 05 Cây 0 Bút Xóa Đầu Bi Thiên Long CP 05
10 Bút Xóa Ginkgo 7G Cây 16,000 Bút Xóa Ginkgo 7G
11 Bút Xóa Kéo Plus Cây 22,000 Bút Xóa Kéo Plus
12 Bút Xóa Kéo Plus Mini Cây 17,000 Bút Xóa Kéo Plus Mini
13 Bút Xóa Kéo ToYo Cây 0 Bút Xóa Kéo ToYo